Aktualności

Zaproszenie na walne zebranie 30 stycznia 2019 r.

  • Drukuj

Panie i Panowie, Członkinie i Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) przyjęcie planu pracy na rok 2019,
8) sprawy różne i wolne wnioski,
9) wspólne kolędowanie.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 17.oo w Domu Kultury w Niebylcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Z poważaniem

Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej