Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, odbytego w dniu 29 stycznia 2019 r. - Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/modal.php on line 17

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/modal.php on line 17

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 54

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 55

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/includes/application.php on line 536

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 55

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 56

Deprecated: Non-static method PhocaGalleryPath::getPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 57

Deprecated: Non-static method PhocaGalleryPath::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/path/path.php on line 36

Deprecated: Non-static method PhocaGalleryLibrary::getLibrary() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 64

Deprecated: Non-static method PhocaGalleryLibrary::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/library/library.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 64

Aktualności

Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, odbytego w dniu 29 stycznia 2019 r.

  • Drukuj

Zebranie zorganizowane zostało, jako wymóg statutowy Towarzystwa i odbyło się w Domu Kultury w Niebylcu. Rozpoczęło się o godz. 17.oo i trwało do godz. 20.15, a uczestniczyli w nim zaproszeni goście, którymi byli:
1) Witold Koza, przewodnicząca Rady Gminy,
2) Zbigniew Korab, wójt Gminy Niebylec, także członek stowarzyszenia,
3) Krzysztof Koza, zastępca wójta Gminy Niebylec,
4) prof. Kazimierz Ożóg (UR), członek honorowy Towarzystwa,
5) ks. prałat Jan Młynarczyk, członek honorowy Towarzystwa,
6) proboszcz parafii w Niebylcu, ks. Czesław Goraj, członek honorowy,
7) Teresa i Jan Nowosadowie, członkowie honorowi stowarzyszenia,
8) Jolanta i Wacław Rędziniak, właściciele Firmy Serwis-Kop w Rzeszowie,
9) Iwona Flisiak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, wg załączonej listy obecności.

Zebranych powitał prezes zarządu Towarzystwa, Antoni Chuchla, który także zagaił i wprowadził w tematykę zebrania. Następnie Antoni Chuchla zaproponował wybór przewodniczącego zebrania, zgłaszając kandydaturę kol. Jerzego Koczota. Wobec braku innych kandydatur, zebranie wybrało jednogłośnie przewodniczącym zebrania kol. Jerzego Koczota, który dziękując za wybór przedstawił porządek zebrania i poddał go pod głosowanie. Było on następujący:
1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) przyjęcie planu pracy na rok 2019,
8) sprawy różne i wolne wnioski.

Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, wobec czego przystąpiono do jego realizacji.
W pierwszym punkcie obrad prezes Towarzystwa przedstawił sprawozdanie rzeczowe z działalności za miniony rok. Antoni Chuchla przedstawił zadania, które stowarzyszenie realizowało w ubiegłym roku, wymienił także te, których nie udało się zrealizować i są realizowane w roku bieżącym. Zagadnienia te znalazły odzwierciedlenie w materiałach, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. Następnie skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, stwierdzając, że wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach. Wymienił także darowizny i dotacje, jakie wpłynęły na konto stowarzyszenia oraz przedstawił kwestię opłacania składek członkowskich, stwierdzając, że nie wszyscy członkowie rzetelnie wywiązują się z tego obowiązku. Przedstawił także stan zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Sprawę rzetelności i terminowości opłacania składek członkowskich podniósł także przewodniczący zebrania Jerzy Koczot. Sprawozdanie finansowe także stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Czesława Nowak, wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia, stwierdzając, że komisja dokonała kontroli pracy zarządu, w szczególności zagadnień finansowych i nie zauważyła jakichkolwiek nieprawidłowości. Na koniec Czesława Nowak przedstawiła uchwałę komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium za 2018 r., załączając stosowne uchwały (całość dokumentacji w załączeniu).
W tym miejscu przewodniczący obrad zarządził dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. Jako pierwszy głos w dyskusji zabierał Zbigniew Korab, wójt Gminy, który mówił o roli i znaczeniu Towarzystwa oraz aprobował podejmowane przez niego zadania; Zbigniew Korab mówił o znaczeniu Towarzystwa w gminie, jego osiągnięciach i dobrej współpracy. Kolejnym mówcą był ks. Jan Młynarczyk, który wyraził radość z pracy Towarzystwa, zadowolenie z tematów które podejmuje oraz złożył życzenia na dalszą pracę. Mówca zaproponował, aby wśród działań Towarzystwa w 2019 roku zauważyć 510. rocznicę założenia Niebylca. Głos zabrała także p. Teresa Sierżęga-Nowosad, która wyraziła radość ze wspólnej obecności i złożyła życzenia na 2019 rok. Wobec wyczerpania listy dyskutantów, przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej oraz uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Towarzystwa i udzielenia mu absolutorium. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie planu pracy na rok 2019. Przewodnicząca zebrania poprosiła zatem prezesa stowarzyszenia o zabranie głosu. Antoni Chuchla najpierw podziękował za zaufania zarządowi i za wybór, a następnie przedstawił plan pracy na 2019 r. w brzmieniu:
1) proponujemy kontynuować prace nad kolejnym tomem Rocznika Niebyleckiego,
2) proponujemy kontynuować podjęte wcześniej tematy:
a) konkurs literacki,
b) jarmark niebylecki,
c) uczestnictwo w organizacji Nocy Muzeów,
3) zorganizowanie spotkania poświęconego dziejom Niebylca – filmy i dyskusja,
4) podjęcie prac mających na celu odnawianie zapomnianych pomników na cmentarzach i kapliczek przydrożnych,
5) odnowienie i uporządkowanie cmentarza żydowskiego w Niebylcu,
6) zorganizować wiosną spotkanie plenerowe – wyjazd w Bieszczady,
7) wyjazdy do teatru lub filharmonii,
8) zorganizować wycieczkę na teren Podkarpacia,
9) rozpocząć pracę nad elementami promującymi Ziemię Niebylecką (widokówki, przewodniki itp.).
Przewodniczący zebrania wniosła o dyskusję nad przedstawionym planem pracy. Wobec tego, że nikt nie zabierał głosu uznała, że przedstawiony plan pracy jest akceptowany i zaproponowała podjęcie uchwały w tej sprawie. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany plan pracy na 2019 r., podejmując uchwałę nr 3.
W końcowej części zebrania prof. Kazimierz Ożóg wygłosił wykład o zwyczajach bożonarodzeniowych, jasełkach, z uwzględnieniem sztuki Betlejem Polskie.  Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie. Po wykładzie uczestnicy zebrania łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia, po czym przy akompaniamencie kapeli Jany śpiewali kolędy. Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący zebrania
Jerzy Koczot

Zdjęcia z walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej dostępne są na: https://photos.app.goo.gl/E8qRbJHM9ToWZJDY8