Aktualności

Media o Towarzystwie

W dniu 8 grudnia 2011 r. prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Antoni Chuchla, udzielił wywiadu katolickiemu radiu VIA. Poinformował o powstaniu Towarzystwa, jego programie, celach i zamierzeniach. Tekst wywiadu odsłuchać można w zakładce Media o nas.  
Informację o Towarzystwie podał również – 10 grudnia 2011 r. – portal internetowy www.hej.rzeszow.pl.
Widać więc, że wiedza o TMZN zatacza coraz szersze kręgi. Bardzo nas to cieszy, zachęcamy do włączania się w pracę Towarzystwa oraz do przeglądania naszej strony internetowej.

Apel do mieszkańców Ziemi Niebyleckiej i osób z nią związanych

W marcu 2011 r. powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Jego misją jest integracja mieszkańców regionu niebyleckiego, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz inspirowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży, do badania i utrwalania historii regionu, poprzez prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z Ziemią Niebylecką.

Czytaj więcej: Apel do mieszkańców Ziemi Niebyleckiej i osób z nią związanych

PROTOKÓŁ z zebrania założycielskiego stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Zebranie odbyło się w dniu 15 marca 2011 r. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu, o godz. 17:00. Wzięło w nim udział 39 osób, lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Otworzył je Zbigniew Korab z Konieczkowej, który przedstawił zebranym powody założenia Stowarzyszenia. Chcemy – powiedział w imieniu własnym oraz Antoniego Chuchli – aby jego głównym celem była ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi niebyleckiej, prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu, rozbudzenie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu. Inspiracją do założenia stowarzyszenia – mówił była obchodzona niedawno 500. rocznica założenia Niebylca. Wypowiedź Z. Koraba uzupełnił A. Chuchla, który przedstawił procedurę tworzenia stowarzyszenia. Następnie Z. Korab zaapelował do zebranych o wybór przewodniczącego zebrania, a jego uczestnicy powierzyli mu dalsze prowadzenie obrad. Jednocześnie wybrano sekretarza zebrania w osobie Moniki Godek, której zlecono prowadzenie protokołu. 

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ z zebrania założycielskiego stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Dodatkowe informacje