Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/towarzystwo.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Sprawy członkowskie - Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie Wed, 08 Apr 2020 02:10:32 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborcze 12 kwietnia 2018 http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/125-sprawozdanie-z-walnego-zebrania-sprawozdawczo-wyborcze-12-kwietnia-2018 http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/125-sprawozdanie-z-walnego-zebrania-sprawozdawczo-wyborcze-12-kwietnia-2018

Szanowni Państwo!
W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Domu Strażaka w Konieczkowej, odbyło się doroczne walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, którego celem było dokonanie pewnego podsumowania działalności w roku 2017 oraz przyjęcie planu działania na rok bieżący, 2018. Dodatkowo było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, wobec tego walne zebranie dokonało wyboru władz stowarzyszenia. Wola członków, organy Towarzystwa, a więc zarząd oraz komisja rewizyjna, zostały wybrane w tym samym składzie osobowym. Niżej przedstawiamy dokumenty z walnego zebrania członków, a więc protokół, podjęte uchwały oraz sprawozdania.

W imieniu zarządu Towarzystwa
Antoni Chuchla
prezes

]]>
mirek.lenart@gmail.com (Super User) Sprawy cżłonkowskie Mon, 23 Apr 2018 08:59:25 +0000
Walne zebranie 2014 http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/62-walne-zebranie-2014 http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/62-walne-zebranie-2014

Protokół nr 1/2014 z zebrania walnego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

W zebraniu udział wzięli:
1) Członkowie Towarzystwa wg załączonej listy obecności.
2) Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 Walne zebranie rozpoczęło się o godz. 17. Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej Antoni Chuchla, witając wszystkich zebranych zaproponował następujący porządek obrad:
1) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
2) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
3) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
4) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
c) przyjęcie planu pracy na rok 2014,
d) nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
5) sprawy różne i wolne wnioski.
poddając go pod głosowanie. Zebrani podjęli w tej sprawie jednomyślna uchwałę, aprobując przedstawioną propozycję. Następnie A. Chuchla zaproponował wybór przewodniczącego zebrania, proponując na tą funkcję panią Danutę Lęcznar, członkinię zarządu. Wobec braku innych kandydatur, kandydaturę D. Lęcznar poddano pod głosowanie a w jego wyniku Danutę Lęcznar wybrano przewodniczącą walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
Następnie przewodnicząca zebrania przystąpiła do realizacji porządku obrad wzywając zarząd do przedstawienia sprawozdania z działalności za 2013 r. Prezes TMZN Antoni Chuchla przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa za 2013 r. (załącznik nr 1 do protokołu), szczegółowo przybliżając wszystkie zrealizowane przez zarząd inicjatywy. Następnie skarbnik TMZN Robert Szpond przedstawił sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2013 rok (załącznik nr 2 do protokołu).

]]>
mirek.lenart@gmail.com (Katarzyna Grzebyk) Sprawy cżłonkowskie Tue, 04 Feb 2014 06:50:20 +0000
Walne zebranie członków Towarzystwa http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/47-walne-zebranie-czlonkow-towarzystwa http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/47-walne-zebranie-czlonkow-towarzystwa

23 stycznia 2013 roku w budynku wielofunkcyjnym GOK odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Przedstawiamy zdjęcia oraz protokół z zebrania

]]>
mirek.lenart@gmail.com (Super User) Sprawy cżłonkowskie Tue, 08 Jan 2013 05:05:28 +0000
Wpłaty oraz darowizny na rzecz Towarzystwa http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/wplaty-i-darowizny http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/wplaty-i-darowizny

Wpłat członkowskich jak również darowizn można dokonywać na konto TMZN:

nr konta: 30 9168 1030 0260 2525 2000 0010

]]>
mirek.lenart@gmail.com (Super User) Sprawy cżłonkowskie Thu, 21 Jul 2011 09:20:12 +0000
Deklaracja cżłonkowska http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/deklaracja-czlonkowska http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/sprawy-czlonkowskie/deklaracja-czlonkowska

Deklaracja członkowska

Uchwała Nr 4/2011 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

]]>
mirek.lenart@gmail.com (Super User) Sprawy cżłonkowskie Thu, 21 Jul 2011 08:59:11 +0000