Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 12 kwietnia 2018

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:
1)    otwarcie zebrania,
2)    wybór przewodniczącego zebrania,
3)    przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4)    przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5)    dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6)    podjęcie uchwał w sprawach:
a)    przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7)    wybór zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
8)    wybór komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
9)    przyjęcie planu pracy na rok 2018,
10)    sprawy różne i wolne wnioski,
11)    wykład prof. Kazimierza Ożoga Rola języka polskiego w odzyskaniu niepodległości.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 19.oo w Domu Strażaka w Konieczkowej. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Dodatkowe informacje