Aktualności

Zaproszenie na spektakl teatralny pt. "Śmiech wzbroniony"

Zapraszam – w pierwszej kolejności członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej – na spektakl teatralny pt. Śmiech wzbroniony, który odbędzie się w dniu 18 lipca 2021 r., w wykonaniu artystów Teatru „Bo Tak” na scenie WDK w Rzeszowie. Dysponujemy biletami dla 50 osób, zapisy przyjmują Panie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu, tel. 17 2773066. Cena biletów 50 zł. Spektakl rozpocznie się o godz. 17.3o, wyjazd z Niebylca (przystanek autobusowy) godz. 16.oo. Koszty transportu ponosi Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Zarząd Towarzystwa

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowne Członkinie i Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) wybór zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
8) wybór komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
9) wybór Sądu Koleżeńskiego
10) przyjęcie planu pracy na rok 2021,
11) sprawy różne i wolne wnioski.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 17.3o w Pensjonacie „CDN” w Żyznowie 292c i będzie połączone z grillem towarzyskim. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

W trakcie zebrania prosimy o założenie maseczek.

Z poważaniem

Imieniem Zarządu Towarzystwa

Prezes Zarządu Towarzystwa

dr Antoni Chuchla

Apel o opłacanie składek członkowskich

Apel o opłacanie składek członkowskich
Szanowni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
Szanowni Państwo!

Rok ubiegły, a prawdopodobnie częściowo także rok bieżący będą latami zapamiętanymi jako czas wyjątkowy, tragiczny, czas różniący się od wielu lat poprzednich, w których żyliśmy w miarę spokojnie, realizując wytyczone wcześniej cele. Wielu z Państwa kieruje do mnie pytania o możliwość zorganizowania spotkań, wyjazdów czy innych wydarzeń kulturalnych, które były częstym przedmiotem naszego życia organizacyjnego. Niestety, ów pandemiczny czas uniemożliwia realizację wszelkich planowanych zamierzeń.

Czytaj więcej: Apel o opłacanie składek członkowskich

Dodatkowe informacje