Aktualności

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

W dniu wczorajszym, 22 stycznia 2020 r., odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Tematem zebrania było przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności za rok 2019 oraz przedstawienie planu działania na kolejny, 2020 rok.
W zebraniu, obok licznie zgromadzonych członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej udział wzięli zaproszeni goście, a więc:
1)członkowie honorowi Towarzystwa – ks. prałat Jan Młynarczyk oraz ks. Czesław Goraj, proboszcz parafii Niebylec
2)wójt gminy Niebylec, Zbigniew Korab,
3)przewodniczący Rady Gminy Niebylec, Witold Koza,
4)zastępca wójta gminy Niebylec, Krzysztof Koza
5)Państwo Barbara i Mirosław Skomro, lekarz z Niebylca
6)Wacław Rędziniak, lokalny przedsiębiorca, donator Towarzystwa.
Obrady prowadził kol. Jerzy Koczot, a porządek obrad był następujący:
1)otwarcie zebrania,
2)wybór przewodniczącego zebrania,
3)przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4)przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5)dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6)podjęcie uchwał w sprawach:
a)przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b)przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7)przyjęcie planu pracy na rok 2020,
8)przyjęcie w poczet członków honorowych,
9)sprawy różne i wolne wnioski,
10)wspólne kolędowanie.

Czytaj więcej: Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi
absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) przyjęcie planu pracy na rok 2020,
8) przyjęcie w poczet członków honorowych,
9) sprawy różne i wolne wnioski,
10) wspólne kolędowanie.
Walne zebranie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Towarzystwa
dr Antoni Chuchla

Wystawa ikon cieni w Niebylcu

W piątkowy wieczór 29 listopada 2019 r. w sali niebyleckiego Domu Kultury miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Odbył się bowiem wernisaż wystawy, której tematyką były ikony, ale ikony pisane w bardzo specyficzny sposób, stąd ich nazwa – ikony cienie. Autorką wystawy była Pani Małgorzata Dawidiuk przemyska artystka, konserwatorka dzieł sztuki, ikonografistka, absolwentka Wydziału Malarstwa i Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, ze specjalizacją – ikona, doktorantka Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Radomskiego. Pani Małgorzata jest współautorką malowideł ściennych w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, renowacji polichromii w naszej bibliotece oraz uczestniczką wielu plenerów malarskich i prac konserwatorskich.

Czytaj więcej: Wystawa ikon cieni w Niebylcu

Zaproszenie na wydarzenie kulturalne o dziedzictwie cerkiewnym w regionie strzyżowskim, połączonym z wystawą ikon cieni

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zaprasza na wydarzenie kulturalne o dziedzictwie cerkiewnym w regionie strzyżowskim, połączonym z wystawą ikon cieni.
W programie:
- Wystawa ikon cieni – autorstwa mgr Małgorzaty DAWIDIUK, artystki plastyk, konserwatora dzieł sztuki, doktorantki Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Radomskiego,
- Wykład pt. "Dziedzictwo cerkiewne w regionie strzyżowskim. Wystawa ikon oraz słów kilka o ich pisaniu" – mgr inż. Eugeniusz ZAWAŁEŃ, konserwator zabytków, doktorant Wydziału Architektury Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.

Dodatkowe informacje