Aktualności

Zaproszenie na walne zebranie 30 stycznia 2019 r.

Panie i Panowie, Członkinie i Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) przyjęcie planu pracy na rok 2019,
8) sprawy różne i wolne wnioski,
9) wspólne kolędowanie.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 17.oo w Domu Kultury w Niebylcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Z poważaniem

Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Zaproszenie na wycieczkę do Krynicy i Kamiannej

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej na wycieczkę do Krynicy i Kamiannej w dniu 6 października 2018 r. (sobota).
Program:
1) Krynica – spacer krajoznawczy – pijalnia, muzeum Nikifora, park Słotwiński, Łazienki Mineralne, stary dom zdrojowy, cerkiew greckokatolicka pw. św. Piotra i Pawła, wyjazd kolejką na Górę Parkową, a potem krótki spacer,
2) przejazd do Kamiannej, po drodze zwiedzanie dawnej XIX w. cerkwi łemkowskiej w m. Berest,
3) Kamianna – historia bartnictwa i pszczelarstwa, pasieka i pracownie pasieczne, sklep firmowy, degustacja miodu naturalnego – zwiedzanie oraz biesiada,
4) alternatywnie i po uzgodnieniu zwiedzanie Golgoty przy kościele św. apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu, albo zakupy w browarze w Grybowie.
Wyjazd z Niebylca o godz. 7.oo z przystanku autobusowego w Niebylcu, koszt 30 zł. od osoby.

Zarząd TMZN

Zaproszenie do teatru na spektakl "Kobieta na zamówienie"

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej do teatru AVE w Rzeszowie, na spektakl Kobieta na zamówienie. Jest to komedia, w której główne role grają Beata Zarembianka i Jacek Kawalec.
Spektakl odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 19.45 w Instytucie Muzyki w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego. Cena biletu 50 zł., transport zapewnia i ponosi koszty Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu do dnia 7 listopada 2018 r., wyjazd z Niebylca autobusem o godz. 18.3o.


Zarząd TMZN

Konferencja poświęcona adw. dr Stanisławowi Szurlejowi z Lutczy

Dnia 8 września 2018 roku odbyła się w Lutczy ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona osobie adw. dra Stanisława Szurleja urodzonego w 1878 r. w Lutczy, zmarłego w roku 1965 w Londynie. Stanisław Szurlej był bardzo znanym w okresie II Rzeczpospolitej adwokatem, obrońcą we wszystkich głośnych ówcześnie procesach politycznych. Był m.in. obrońcą Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa w procesie brzeskim, Michała Żymierskiego, był także pełnomocnikiem rodziny zamordowanego w 1931 r. ówczesnego ministra Tadeusz Hołówki. Zasłynął pięknem głoszonych mów obrończych i dlatego nazywany był „Złotoustym”. Posiadał od 1918 r. kancelarię adwokacka we Lwowie, a od 1923 r. w Warszawie i był wychowawcą wielu pokoleń adwokatów Polskich. W czasie II wojny światowej – w stopniu pułkownika – zakończył swój udział w kampanii wrześniowej, a na emigracji został Szefem Sądownictwa Wojskowego oraz Naczelnym Prokuratorem Wojskowym w Rządzie RP na Uchodźstwie. Był także jednym ze współtwórców Instytutu gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Czytaj więcej: Konferencja poświęcona adw. dr Stanisławowi Szurlejowi z Lutczy

Dodatkowe informacje