Aktualności

Apel o opłacanie składek członkowskich

Apel o opłacanie składek członkowskich
Szanowni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
Szanowni Państwo!

Rok ubiegły, a prawdopodobnie częściowo także rok bieżący będą latami zapamiętanymi jako czas wyjątkowy, tragiczny, czas różniący się od wielu lat poprzednich, w których żyliśmy w miarę spokojnie, realizując wytyczone wcześniej cele. Wielu z Państwa kieruje do mnie pytania o możliwość zorganizowania spotkań, wyjazdów czy innych wydarzeń kulturalnych, które były częstym przedmiotem naszego życia organizacyjnego. Niestety, ów pandemiczny czas uniemożliwia realizację wszelkich planowanych zamierzeń.

Nie oznacza to jednak, że zamarło całkowicie życie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Zarząd realizuje bowiem wszystkie te zadania, które mogą być realizowane w warunkach pandemicznych, a należą do nich następujące przedsięwzięcia:

1)    przygotowujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne, które muszą być złożone do końca marca br. do Krajowej Administracji Skarbowej; uchwałę zatwierdzającą jesteśmy zobowiazani przedłożyć do końca czerwca br.; zamierzamy zorganizować wówczas zebranie połączone z ogniskiem, jeżeli poprawie ulegnie sytuacja covidowa,

2)    przygotowujemy kolejny – już szósty – tom „Rocznika Niebyleckiego”; Rocznik, zawierający 9 artykułów, 15 biogramów osób ważnych dla regionu, 3 sprawozdania z wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Towarzystwo, kalendarium wydarzeń za rok 2019 i 2020 oraz wspomnienia pośmiertne 8 osób (śp. Ludwik Kozimor, śp. Stansław Bogacki, św. p. bp. Jan Niemiec, śp. Adam Kluska, śp. ks. Jerzy Gajda, śp. ks. Józef Półchłopek, śp. Elżbieta Lenart)  został oddany do druku, a dostępny będzie po połowie marca 2021 r.,

3)    przygotowujemy do druku także inne wydawnictwo, o którym niewiele jeszcze możemy napisać, ale które zapowiada się bardzo ciekawie i chcielibyśmy, aby zostało wydane z końcem bieżącego roku,

4)    przygotowujemy także ogłoszenie konkursu fotograficznego, którego przedmiotem byłby krajobraz naszej gminy w różnych porach roku oraz zajęcia miejscowej ludności. Mamy nadzieję na ogłoszenie konkursu jeszcze w lutym 2021 r.

Wszystko to wymaga zaangażowania środków finansowych. Mimo, że dysponujemy kwotą 11 700 zł. (stan na 5 lutego 2021 r.), to realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga równie dużych środków. Wydanie Rocznika w 200 egz. kosztowało nas będzie ok. 6-8 tys. zł., nie mówiąc już o innych wydatkach. Ten wydatek oczywiście się zwróci ze sprzedaży książki, ale najpierw trzeba dokonać pewnej inwestycji.

W tym stanie rzeczy apeluję gorąco o opłacenie zaległych składek członkowskich oraz o opłacenie składek bieżących, ponieważ jest to główne źródło naszego dochodu. Proponuję dokonać wpłaty na konto Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Niebylcu. Przypominam, że składka członkowska wynosi 20 zł. rocznie. O zaległych składkach informacji udzielam osobiście lub telefonicznie – 663 140 145 lub skarbnik Towarzystwa Robert Szpond.

Dodatkowe informacje