Aktualności

Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkurs Literackiego „O niebylecki miecz”

Dnia 17 czerwca 2016 r. komisja konkursowa w składzie:
1)prof. Zenon Ożóg – przewodniczący,
2)prof. Alicja Jakubowska-Ożóg,
3)Uta Przyboś,
4)Katarzyna Grzebyk
- dokonała otwarcia kopert z pracami konkursowymi, które napłynęły w ramach III edycji konkursu literackiego „O niebylecki miecz”.
W roku 2016 otrzymaliśmy stosunkowo niewielką liczbę prac, a tym samym wybór był ograniczony. Łącznie wpłynęło – w obu kategoriach (młodzież i dorośli) dziewięć prac, obejmujących zarówno poezję jak i prozę. Wpływ na to miała zapewne zmiana regulaminu konkursu, która eliminowała ze zmagań konkursowych laureatów dwu poprzednich edycji.
Ponieważ w kategorii „młodzież” otrzymaliśmy tylko jedną pracę, toteż komisja postanowiła nagród w tej kategorii nie przyznawać. W kategorii „dorośli” komisja postanowiła nie przyznawać I nagrody zarówno w zakresie poezji jak i prozy oraz II nagrody w zakresie prozy.
Po analizie otrzymanych tekstów i wzajemnej wymianie zdań przez członków komisji konkursowej i jak stwierdził prof. Zenon Ożóg „uwzględniając wszelkie niedoskonałości stylu, potknięcia i pęknięcia”, komisja konkursowa 27 czerwca 2016 r. postanowiła wyłonić zwycięzców konkursu literackiego „O niebylecki miecz”
i przyznać nagrody dla następujących osób:

POEZJA
1) II nagroda dla p. Janusza PYZIŃSKIEGO z Podgrodzia k. Dębicy, godło
„ZA MIEDZĄ” za zestaw wierszy: „Niebylecki pejzaż”, „Tu, nad Stobnicą”, „W środku świata”,
2) III nagroda dla p. Katarzyny Wiktorii POLAK z Krakowa, godło „KATRIN” za zestaw wierszy: „Rudziejące pejzaże”, „śnieg, Niebylec i wiatr”, „niebylecki księżyc”.

PROZA
1) III nagroda dla p. Marzeny LEWANDOWSKIEJ z Kowala (okolice Lublina), godło „Kazimierz Górski” za opowiadanie „Szczęściarz
z Niebylca, czyli opowieść o Myziaku”,
2) Wyróżnienie dla p. Krzysztofa MARTWICKIEGO z Płońska, godło „radłowy” za opowiadanie „Nykyfor. 1951”.
Wyniki konkursu, poza zamieszczeniem informacji na stronie internetowej, ogłoszone zostaną w czasie odbywających się Dni Gminy Niebylec w dniu 3 lipca  2016 r. ok. godz. 17.oo. Wówczas też komisja konkursowa wraz z zarządem Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, wręczą laureatom nagrody. Dlatego też – zgodnie z regulaminem konkursu – zapraszamy laureatów do Niebylca w dniu 3 lipca 2016 r., także po odbiór nagród. Miejsce – lokalny stadion sportowy. Komisja konkursowa oraz zarząd Towarzystwa wyrażają zdumienie, że w roku bieżącym nie wpłynęła żadna praca od lokalnych twórców, a jest ich przecież wielu. Konkurs nie wzbudził także zainteresowania wśród uczniów naszych szkół, co martwi, ponieważ jest on doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań literackich, do rozbudzania wrażliwości, estetyki, nabywania umiejętności poprawnego wysławiania się i wielu innych wartości niezbędnych dla młodego człowieka. Mamy jednak nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyniosą pozytywne zmiany w tym zakresie.    

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Dodatkowe informacje