Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej 2017

Zebranie odbyło się  25 stycznia 2017 r. jako wymóg statutowy Towarzystwa, ale stanowiło zarazem spotkanie opłatkowe. Rozpoczęło się przedstawieniem pt. Prządki, w wykonaniu Koła Związku Emerytów i Rencistów z Połomi w reżyserii Lucyny Podolskiej. Autorką przedstawienia była Emilia Krupska, której sylwetkę przypomniał Antoni Chuchla prezes Towarzystwa. Po zakończonym przedstawieniu rozpoczęto zebranie z następującym porządkiem:
1) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
2) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
3) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
4) podjęcie uchwał w sprawach:
-przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
-przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
5) przyjęcie planu pracy na rok 2017,  
6) podwyższenie składki członkowskiej
7) sprawy różne i wolne wnioski.

Czytaj więcej: Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej 2017

Spotkanie z rodakiem połomskim, prof. Emilianem Piterą

9 listopada 2013 r. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zorganizował spotkanie z prof. Emilianem Piterą wykładowcą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prof. Pitera wygłosił wykład pt. Produkcja i spożycie owoców w Polsce oraz ich wartości zdrowotne. Zważywszy na dotychczasowe projekty Towarzystwa ten wydaje się być inny niż dotychczas zrealizowane. Jest to jednak wybór nieprzypadkowy bowiem prof. Emilian Pitera to rodak połomski oraz naukowiec i jak się okazuje również praktyk mający szeroko pojętą wiedzę na temat produkcji ogrodniczej oraz sadownictwa, szczególnie jabłoni i azjatyckich odmian gruszy.

Czytaj więcej: Spotkanie z rodakiem połomskim, prof. Emilianem Piterą

Wystawa Koronki z Niebylca

ICN Polfa Rzeszów - 23 luty 2012r.W dniu 23 lutego 2012 r. odbyła się w galerii wystawowej rzeszowskiej firmy ICN Polfa Rzeszów, wystawa prac koronkarskich naszych mieszkanek, zorganizowanych w klubie Zręczne ręce, działającym przy Domu Kultury w Niebylcu. Zorganizowało ją Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie, w celu zaprezentowania naszego dorobku regionalnego i pokazania bogactwa naszej kultury regionalnej. Wystawę otworzył Tadeusz Pietrasz, prezes ICN Polfa oraz Jacek Krzysztof Nowak, prezes Podkarpackiej Zachęty. Głos zabierali również instruktorka klubu Dorota Rzeźnikiewicz-Stawarz, Wójt Gminy, Zbigniew Korab oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Antoni Chuchla. Wystawa była okazją do zapoznania się z niebylecką ofertą regionalną, zebrani – wśród których byli członkowie Podkarpackiej Zachęty, mieszkańcy Rzeszowa, mieszkańcy Gminy Niebylec, dziennikarze, artyści i znawcy sztuki – podziwiali piękne koronki, rozmawiali z twórcami i degustowali regionalne potrawy. Była to również okazja do rozmowy, spotkań i wspólnego, miło spędzonego czasu.

Czytaj więcej: Wystawa Koronki z Niebylca

Dodatkowe informacje