Informacja na portalu hej.rzeszow.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zostało również zauważone przez portal hej.rzeszow.pl. 10 grudnia 2011 r. na portalu opublikowany został tekst Ocalić od zapomnienia, który w całości prezentujemy w rozwinięciu.

Ocalić od zapomnienia

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej poszukuje osób związanych z ziemią niebylecką.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, które powstało wiosną 2011 roku, stanowi grono kilkudziesięciu osób, które za główny cel działalności postawiły sobie integrację mieszkańców regionu, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz inspirowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży, do badania i utrwalania historii regionu.

21 czerwca 2011 roku odbyło się walne zebranie TMZN, w czasie którego dokonano wyboru jego władz. Prezesem zarządu został dr Antoni Chuchla, jeden z pomysłodawców założenia TMZN, zaś zastępcą animatorka kultury i miłośniczka folkloru Lucyna Podolska.

– Nasz region ma bogatą tradycję i kulturę, dlatego tak bardzo zależy nam na ocaleniu jej od zapomnienia. Oczywiście, o tej tradycji i kulturze stanowią ludzie, będący skarbnicą wiedzy o ziemi niebyleckiej, posiadający o niej wiedzę, jakiej nie można spotkać w żadnej książce – tłumaczy Antoni Chuchla, prezes TMZN. – W związku z tym apelujemy do wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą o podejmowanej przez nas działalności, aby włączyli się w prace Towarzystwa.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej poszukuje również osób związanych z ziemią niebylecką, którzy się tu urodzili, wychowali albo mieszkali. – Sporo osób wywodzących się z naszego regionu mieszka poza jego granicami, poza Podkarpaciem albo za granicą – mówi Antoni Chuchla, prezes TMZN. – Apelujemy do nich o kontakt z nami, każde wspomnienie, każda zasłyszana historia albo fotografia jest dla nas niezwykle cenna. Chcemy utrwalić wiedzę o naszym regionie i przekazać je następnym pokoleniom.

Warto zaznaczyć, ze z ziemi niebyleckiej wywodzili się m.in.: poeta Julian Przyboś (Gwoźnica Górna), Stanisław Szurlej (Lutcza) - doktor nauk prawnych, adwokat, publicysta, pułkownik artylerii Wojska Polskiego, który w okresie międzywojennym zyskał przydomek „Złotousty" ze względu na udział w wielu głośnych procesach; Karolina Wojnarowska (Połomia), pisarka w latach 40. XIX w.

Informacja o publikacji została nadesłana przez Panią Katarzynę Grzebyk

Dodatkowe informacje