Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborcze 12 kwietnia 2018

Szanowni Państwo!
W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Domu Strażaka w Konieczkowej, odbyło się doroczne walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, którego celem było dokonanie pewnego podsumowania działalności w roku 2017 oraz przyjęcie planu działania na rok bieżący, 2018. Dodatkowo było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, wobec tego walne zebranie dokonało wyboru władz stowarzyszenia. Wola członków, organy Towarzystwa, a więc zarząd oraz komisja rewizyjna, zostały wybrane w tym samym składzie osobowym. Niżej przedstawiamy dokumenty z walnego zebrania członków, a więc protokół, podjęte uchwały oraz sprawozdania.

W imieniu zarządu Towarzystwa
Antoni Chuchla
prezes

   

Dodatkowe informacje