Aktualności

Wyniki IV edycji konkursu literackiego „O niebylecki miecz”

Dnia 22 maja 2017 r. komisja konkursowa w składzie:
1)    prof. Zenon Ożóg – przewodniczący,
2)    prof. Alicja Jakubowska-Ożóg,
3)    Katarzyna Grzebyk
- dokonała otwarcia kopert z pracami konkursowymi, które napłynęły w ramach IV edycji konkursu literackiego „O niebylecki miecz”. Tegoroczny konkurs odbywał się tylko w kategorii POEZJA.
W roku 2017 wpłynęło łącznie 16 prac, w tym 10 w kategorii „Dorośli”, 5 w kategorii „Młodzie” i jeden zestaw nieprzypisany do żadnej kategorii.
Po analizie otrzymanych tekstów i wzajemnej wymianie zdań przez członków komisji konkursowej, komisja na posiedzeniu w dniu 01 czerwca 2017 r. postanowiła wyłonić zwycięzców konkursu literackiego „O niebylecki miecz” i przyznać nagrody dla następujących osób:
Kategoria „Dorośli”
1)    I nagroda dla p. Iwony ŚWIERKULI z Warszawy, godło „Hulaj dusza” za zestaw wierszy: Gdy pagórki wskakują do morza, Pieśń żony drwala, Nie wiecie o co prosicie,
2)    II nagroda dla p. Artura ŚLIWIŃSKIEGO, godło „kra” za wiersze: O matce i Początek, koniec
3)    III nagroda dla p. Agnieszki KOSTUCH z Trzebini, godło „Domowe ciepło” za wiersz Malwy.
4)    Komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla p. Wiktora BOCHENKA, godło „Andrzej”, za wiersz Niebylecki jarmark.

Kategoria „Młodzież”
1)    I nagroda dla p. Natalii BARAŃSKIEJ z Konieczkowej, godło „Nadia”, za wiersz Wspomnienie o Genowefie Antonik,
2)    II nagroda dla p. Gabrieli WIDŁAK z Gwoźnicy Dolnej, godło „GABI”, za wiersz Gwoźnica.
Wyniki konkursu, poza zamieszczeniem informacji na stronie internetowej, ogłoszone zostaną w czasie odbywających się Dni Gminy Niebylec w dniu 2 lipca 2017 r. ok. godz. 17.oo. Wówczas też komisja konkursowa wraz z zarządem Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, wręczą laureatom nagrody.
Wobec powyższego – zgodnie z regulaminem konkursu – zapraszamy laureatów do Niebylca w dniu 2 lipca 2017 r., także po odbiór nagród. Miejsce – lokalny stadion sportowy (obok Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu).

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Dodatkowe informacje