Aktualności

Wycieczka "Przez cerkwie i monastery Pogórza Laboreckiego, po dawne węgierskie zamki szlacheckie u podnóża Wyhorlatu"

Zapraszamy na wycieczkę Przez cerkwie i monastery Pogórza Laboreckiego, po dawne węgierskie zamki szlacheckie u podnóża Wyhorlatu, która odbędzie się w dniu 23 września 2017 r. (sobota). Wyjazd z Niebylca o godz. 7.oo z przystanku autobusowego, powrót do Niebylca ok. godz. 19.oo. Koszt wycieczki 100 zł. od jednej osoby, obejmujący transport, bilety wstępu, ubezpieczenie, koszt przewodnika i obiad.

Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu tel. 17 2773066

Program wycieczki w załączeniu.
Zarząd Towarzystwa

Przez cerkwie i monastery Pogórza Laboreckiego po dawne węgierskie zamki szlacheckie u podnóża Wyhorlatu

Trasa: Niebylec - Miejsce Piastowe - Barwinek – Bodrużal – Prikra - Bukowce – Krasy Brod – Humenne - Breków – Siedliska - Stopków - Świdnik – Barwinek - Miejsce Piastowe - Niebylec    

Łącznie ok. 300 km

Plan szczegółowy wyjazdu:

7.00  -  7.30  Niebylec – Miejsce Piastowe (30 km) wsiada przewodnik

7.30 – 8.30 Miejsce Piastowe – Bodrużal (38 km) przerwa 15 min Barwinek - granica

8.30 – 9.00 Bodrużal – najstarsza drewniana cerkiew na Słowacji z 1658 r. pw. św.     Mikołaja

Wieś rusińska na Pogórzu Laboreckim. Parafialna cerkiew greckokatolicka, jedna z najcenniejszych na Słowacji. Wpisana na listę UNESCO. Cenne ikony z XVII i XVIII w.

 

9.00 – 10.00  Prikra – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła z XVIII w.

Wieś rusińska na Pogórzu Laboreckim. Zwiedzanie z zewnątrz cerkwi i starej drewnianej zabudowy Górnego Szarisza (spacer, chaty, spichlerze)

10.00  -   10.15   Bodrużal – Bukowce (Bukovce) (15 km)

10.15 – 11.15 Bukowa Horka (Bukova Horka) - Monaster Bazylianów

Miejsce pielgrzymkowe grekokatolików. Klasztor bazylianów został poważnie zniszczony w trakcie I wojny św. Zlikwidowany przez komunistów po 1950 r. Cerkiew pw. św. Krzyża z 1796 r., z zachowaną kaplicą. Atrakcyjne widoki na Pogórze Laboreckie.

11.15  -   11.45   Bukowa Horka -  Medzialaborce - Krasny Brod (22 km)

11.45  -  12.30  Krasny Brod – Monaster Bazylianów

Kaplica – sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej Krasnobrodzkiej z XV w. Cudowne źródełko i ruiny Monasteru Bazylianów. Krasny Brod to miejsce gdzie można było w czasach galicyjskich sprzedać lub kupić żonę na targu.

12.30  - 13.20  Krasny Brod – Breków (45 km)

13.20  - 15.00  Breków (Brekov, Brekovsky hrad)– ruiny zamku pochodzącego z XIII w.

Ruiny zamku Brekowskiego znajdują się na częściowo zalesionym, andezytowym wzgórzu na wysokości 280 m n.p.m. Zameczek postawiony został dla ochrony szlaku handlowego do Polski. Wspaniałe widoki na pasmo Wyhorlatu. Dojście od wsi Breków żółtym szlakiem zajmuje 30 min.

15.00 – 16.00 Breków „Dvor pod Viničnou skalou” – przerwa na posiłek

                           www.dvorpodviniecnouskalou.sk  tel: +421 903 641 627

 16.00 – 16.30 Breków – Czyczawa (20 km)

16.30  Czyczawa  (Čičava) – ruiny zamku pochodzącego z pocz. XIV w.  zwiedzanie z autokaru

Zamek wybudowano przed 1316 r. w celu ochrony jednej z ważniejszych dróg z Węgier do Polski. Na północ od zamku dolina Ondawy zwęża się, tworząc tzw. Polską Bramę.

16.30 – ok. 19.00 Czyczawa – Stropków - Świdnik – Barwinek – Miejsce Piastowe - Niebylec (130 km) przerwa 15 min Barwinek – granica.

 

Wycieczkę prowadzi: Robert Kubit – przewodnik beskidzki, pilot wycieczek

Dodatkowe informacje