Aktualności

#PomagamUkrainie

 

Szanowni Państwo!

W dniu wczorajszym, wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Konieczkowej, zakupiliśmy leki, środki opatrunkowe i materiały medyczne, które w dniu jutrzejszym (10 marca br.) przekazane zostaną do lwowskich szpitali, w których opatrywane i leczone są osoby biorące udział w wojnie. Na ten cel przeznaczyliśmy 8000 zł., słownie: osiem tysięcy złotych, z czego 1500 zł pochodzi ze środków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, a 6500 zł. ze środków zebranych wśród mieszkańców Konieczkowej.

Do przygotowywanego transportu dołączone zostaną środki i materiały opatrunkowe zebrane przez Gminę wśród jej mieszkańców i w ten sposób jako  wspólnota samorządowa wesprzemy bohaterski naród ukraiński w jego walce z sowieckim okupantem, także w imię naszego bezpieczeństwa.

Bardzo serdecznie pragnę podziękować zarządowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, który mimo skromnych środków jakimi dysponuje nasze stowarzyszenie, zdecydował przekazać część z nich na tak szczytny cel.


Prezes zarządu
Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej
Antoni Chuchla

Dodatkowe informacje